Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor extra ska gå till kommuner som tagit emot många asylsökande och där det kan vara brist på skollokaler, skriver finansminister Magdalena Andersson (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på Svenska Dagbladets debattsida. Stödet är tänkt att delas ut i år.

"Många små kommuner i landet har sedan tidigare fått medel för de ökade kostnader som fler nyanlända i skolan har inneburit. Men även stora kommuner som tagit ett stort ansvar behöver göra stora investeringar i nya skolor", skriver de.