Fakta: Det här vill regeringen göra

Sveriges utlänningslag anpassas till EU:s minimikrav senast i april.

Lagändringarna ska gälla i tre år.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla flyktingar utom kvotflyktingar.

Barnfamiljer och barn som fram till idag registrerat en asylansökan undantas dock.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla i tre år för flyktingar och ett år för alternativt skyddsbehövande.

De med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara kunna återförenas med kärnfamiljen.

För makar krävs att båda är minst 21 år för rätt till återförening.

Alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska inte ha rätt till familjeåterförening.

Försörjningskrav ska gälla alla som inte ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter att flyktingstatus beviljats.

Uppehållstillstånd ska inte längre beviljas för övriga skyddsbehövande.

Regler om uppehållstillstånd för synnerligen/särskilt ömmande omständigheter görs om.

I stället får uppehållstillstånd bara beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade fall.

Medicinsk ålderbestämning återinförs.

Id-kontroller införs även på bussar och tåg på väg till Sverige.

Källa: Regeringen

– Det smärtar mig att meddela att Sverige inte längre klarar av att ta emot asylsökande på den höga nivå vi gör i dag, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Svensk lag kommer nu att under tre år lägga sig på EU:s och internationell rätts miniminivå när det gäller flyktingmottagning. Löfven motiverar åtgärden med att andra EU-länder inte har tagit sitt ansvar i flyktingkrisen. Han hade före presskonferensen informerat EU-kollegor om de åtgärder som Sverige nu inför.

– Nu måste fler asylsökande söka asyl och ges skydd i andra EU-länder, säger Löfven.

Svårt för MP

EU-anpassningen innebär att bara tidsbegränsade – inte permanenta – uppehållstillstånd får utfärdas. Detta gäller inte kvotflyktingar, vars antal brukar vara knappt ett par tusen per år. Undantag görs också för de barnfamiljer och ensamkommande barn som redan registrerat en asylansökan innan de nya åtgärderna presenterades, det vill säga den 24 november.

Rätten till anhöriginvandring ska begränsas för dem med tillfälliga uppehållstillstånd, samtidigt som försörjningskraven skärps.

Färre kommer också att få stanna av de som i dag får uppehållstillstånd av skäl som inte är reglerade i internationell rätt, det vill säga "övriga skyddsbehövande och de med synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter". Av de 28 700 asylbeslut som tagits till och med oktober i år tillhörde knappt 1 500 de grupperna.

En ytterligare åtgärd är att barn ska åldersbestämmas medicinskt, vilket är något som fått kritik av barnläkare.

"Grymt"

Många färre kan nu räkna med familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd. Vice statsminister Åsa Romson, Miljöpartiets språkrör, beskriver förändringarna som drastiska och drakoniska, men nödvändiga när 80 000 asylsökande kommit de senaste två månaderna.

– Vi måste ge mottagningssystemet ett andrum. Sättet att göra det på är inte vackert. Det är oerhört grymt, säger hon.

Men MP, som profilerat sig som Sveriges mest flyktingvänliga parti, lämnar ändå inte regeringen:

– Då hade det kunnat fattas ännu mer fruktansvärda beslut, hävdar Romson.

Under presskonferensen brast hennes röst vid ett tillfälle.

Intern kritik

Före presskonferensen hade MP ett extra möte i sin riksdagsgrupp. Det fanns kritik mot förslagen, men de miljöpartistiska statsråden fick ändå stöd för att gå med på förslagen. Dock inte enhälligt.

– Det är uppenbart att MP tvingats att gå med på detta, eller att lämna regeringen. Folk i partiet är ledsna och upprörda. Det här är långt i från MP:s grundsyn, säger Lorenz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom.

Regeringen kommer även att "i närtid" införa id-kontroller på bussar och tåg till Sverige. Id-kontroller på färjor började tillämpas samtidigt som tillfälliga gränskontroller infördes torsdagen den 12 november. Det anses ha lett till att något färre flyktingar söker sig till Sverige.

Varken Romson eller statsminister Stefan Löfven kunde klargöra om människor utan identitetshandlingarna ska hindras från att gå ombord på tåg och bussar redan i till exempel Köpenhamn.

– Vi inväntar regeringens instruktioner, och om när det ska införas, säger Maja Rapp på SJ:s pressjour.

Hon säger att SJ så fort som förslaget offentliggjordes började planera för hur kontrollerna rent praktiskt ska genomföras.

– Om det blir att vi ska göra det så kommer vi att klara av det, säger Maja Rapp.

"Ett trevligt land"

I Malmö träffar TT det nyanlända paret Essa och Amal Alghazali som flytt Syrien och kom till Sverige för fyra dagar sedan. Deras asylansökan är registrerad och nu får de höra talas om den svenska regeringens skärpning av flyktingpolitiken.

Att inte få ett permanent uppehållstillstånd skulle bli svårt för dem, säger 30-årige Essa Alghazali:

– Ingen vet hur länge kriget kommer att pågå i Syrien. Jag tror nog att regeringen kommer att tänka på oss igen.

– Det här är ett trevligt land. Kallt, men med många bra människor som tar hand om flyktingar, säger han i den piskande malmöitiska novembervinden.

Stefan Löfven ska på onsdagen besöka gränskontrollen och vänthallen vid Hyllie station nära Öresundsbron, utanför Malmö