Fakta: Så fördelas flyktingar nästa år

Fördelningstal ensamkommande barn respektive nyanlända invandrare:

Stockholms län: 7 355 (ensamkommande barn) 6 689 (nyanlända invandrare)

Uppsala län: 1 373 1 082

Södermanlands län: 1 174 354

Östergötlands län: 1 822 829

Jönköpings län: 1 538 653

Kronobergs län: 824 249

Kalmar län: 1 117 377

Gotlands län: 211 192

Blekinge län: 633 132

Skåne län: 5 150 2 766

Hallands län: 1 115 763

Västra Götalands län: 6 811 3577

Värmlands län: 1 461 509

Örebro län: 1 261 452

Västmanlands län: 1 125 380

Dalarnas län: 1 469 616

Gävleborgs län: 1 183 236

Västernorrlands län: 968 302

Jämtlands län: 698 237

Västerbottens län: 1 365 635

Norrbottens län: 1 346 672

Riket: 40 000 21 700

Källa: Arbetsförmedlingen

Lagförslaget som ska göra det möjligt att tvinga kommuner att ta emot flyktingar klubbades av regeringen på torsdagen och läggs nu fram i riksdagen.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) påpekar att vissa kommuner i dag tar betydligt mindre ansvar för flyktingkrisen än andra. Många som fått uppehållstillstånd sitter fast på anläggningsboende i väntan på en kommunplacering. Med den nya lag som träder i kraft i mars nästa år kan de anvisas till kommuner som tidigare varit ovilliga att ta emot många nyanlända.

Arbetsförmedlingen räknar med att fördela 21 700 nyanlända under 2016. Åren därefter kommer det att handla om ännu fler eftersom det tar tid att fatta beslut om uppehållstillstånd för alla som kommit till Sverige under hösten.

Jobben styr

Arbetsmarknadsläget är en viktig faktor för hur de nyanlända fördelas.

– Det blir det en ökning för alla, men framförallt kommer det att bli i de län som har god arbetsmarknad, säger Ylva Johansson.

Hon pekar ut Stockholm och Norrbotten som två av dessa län.

Myndigheterna räknar också med att 40 000 ensamkommande barn kommer att anvisas till kommunerna.

Förutom de 21 700 nyanlända och de 40 000 ensamkommande barnen, väntas 34 800 som fått uppehållstillstånd att ordna boende på egen hand under nästa år.

Även skolornas mottagande av flyktingar är mycket skevt fördelat. Fyra procent av landets skolor tar emot en tredjedel av alla nyanlända elever medan vissa inte tar emot några alls.

– Det fungerar inte att mer än var femte skola inte tar emot en enda nyanländ elev, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), som tillsätter en snabbutredning och bland annat vill bussa elever.

Intern kritik

Samtidigt som regeringen pressas på fler åtgärder för att minska flyktingströmmen möter den tuffare politiken öppen kritik från de egna leden – främst från MP-företrädare, men även från S-lägret.

Veronica Palm, ordförande för det tunga socialdemokratiska partidistriktet Stockholms stad och suppleant i partiets verkställande utskott, håller inte med om att antalet asylsökande måste minskas och är emot förändringar i utlänningslagen.

– Frågan är väldigt jobbig för många socialdemokrater, men kanske särskilt i Stockholm där vi har många unga medlemmar och en ganska progressiv, radikal medlemskår. Jag möter väldigt många besvikna partikamrater, säger Palm.

Men om antalet asylsökande inte minskar utesluter inte statsminister Stefan Löfven (S) fler åtgärder utöver de som flaggats för, där Sverige lägger sig på EU-rättens miniminivå.

– Vi har för många under för lång tid. Vi behöver en andningspaus, säger Löfven.

Men regeringspartnern MP är motvilligt mot att gå längre.

– Det klart, om man lägger sig på lägstanivån, så är det väldigt svårt att se hur man skulle kunna ta steg under den nivån, säger Gustav Fridolin.