– Det är för att vi ska kunna ta hajarna och inte bara småfiskarna.

Justitieminister Morgan Johansson (S) om att gängledare ska kunna straffas om de inte stoppar sina underhuggare från att begå grova brott.

Fakta: De huvudsakliga förslagen

Ett nytt straffansvar införs: Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlåter att förhindra vissa allvarliga brott inom ramen för sammanslutningen ska kunna dömas för underlåtenhet att förhindra brott.

Straffansvaret gäller exempelvis när en ledare inom ett kriminellt nätverk känner till att ett allvarligt brott – som mord, grov misshandel eller ett rån – är på gång inom nätverket men låter bli att förhindra det fast han eller hon hade kunnat göra det.

Dessutom ska förstadier till allvarliga brott som är vanliga inom organiserad brottslighet kriminaliseras i större utsträckning. Förslagen gäller försök, förberedelse och stämpling till ett femtontal brott.

Källa: Regeringskansliet

För att komma åt ledarna i den organiserade brottsligheten vill regeringen skärpa lagen för flera typer av grova brott, exempelvis våldsbrott, utpressning och olaga hot.

Personer med ledande ställning i kriminella nätverk ska kunna fällas om de inte ingriper när de har kännedom om brott som begås av personer längre ner i hierarkin. På så vis hoppas regeringen att såväl gärningsmännen som personerna som beordrar brotten ska kunna straffas.

– Vad förväntar vi oss att uppnå av detta? Ja, att göra tillvaron svårare för de yrkeskriminella. Det är en liten grupp i samhället som begår väldigt, väldigt många brott, säger Morgan Johansson till TT.

– Vi kriminaliserar också stämpling och förberedelse till ett stort antal brott.

En del remissinstanser har ifrågasatt den praktiska nyttan i förslaget, lyft en farhåga om att lagen blir svår att tillämpa och därmed kan få en begränsad nytta. Andra siar att den sällan kommer att få betydelse.

Men Morgan Johanssons företrädare, justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M), hyllar förslaget.

– Det här kommer att bli svensk lag, ja, säger hon.

– Det här är väldigt viktiga lagregler som kommer att göra det möjligt att komma åt kriminella verksamheter mer effektivt, tror jag.