Fakta: Britterna och EU

Storbritanniens regering har krävt förändringar inom fyra områden i sin relation till EU:

Starkare ställning i EU för de nationella parlamenten

Garantier för att icke-euroländer inte drabbas av beslut inom eurozonen

Löfte om att få stå utanför EU:s formella maningar om en "allt fastare sammanslutning"

Ett begränsat välfärdssystem för EU-medborgare i Storbritannien.

En folkomröstning ska sedan hållas i Storbritannien – senast den 31 december 2017 – för att avgöra frågan om landet ska stanna kvar eller lämna EU. Om en uppgörelse nås under veckans EU-toppmöte antas premiärminister David Cameron inom kort utlysa folkomröstningen till sannolikt den 23 juni i år.

EU:s stats- och regeringschefer ska på torsdagens och fredagens toppmöte enas om ändringar i EU:s regler som ska förmå Storbritannien att stanna i unionen. På onsdagens EU-nämnd i riksdagen betonade statsminister Stefan Löfven (S) att det är viktigt för Sverige att britterna inte lämnar EU. Regeringen kommer därför att säga ja till de förslag som EU-ledarna ska ta ställning till.

– Jag är beredd att acceptera kompromissen om det krävs för att nå en uppgörelse, säger Löfven.

Nödbroms

Svårast för regeringen har varit att det ska vara möjligt för Storbritannien att dra i en "social nödbroms". Den brittiska regeringen vill kunna stoppa eller dra ned på olika förmåner och bidrag som andra EU-medborgare får när de arbetar i Storbritannien. Den hävdar att många kommer till landet för att utnyttja de sociala trygghetssystemen.

Det liggande förslaget innebär att om ett land kan visa att det har ett stort inflöde av arbetskraft från andra EU-länder och att det sätter trygghetssystemen under stark press, då ska ett land kunna ansöka om att de utländska EU-medborgarnas förmåner och rättigheter kunna begränsas under ett visst antal år. Det är ett avsteg från EU:s princip om likabehandling, anser Löfven men är inte orolig för en dominoeffekt med social nedrustning i Europa.

– Eftersom man ska ansöka sker inte detta med automatik, säger han.

V kritiskt

Löfven anser att Sverige kan säga ja till förslaget eftersom den sociala nödbromsen bara får gälla några år och bara för nytillkomna utländska arbetstagare. Statsministern kommer att arbeta för att tidsgränserna blir så snäva som möjligt.

Riksdagen köper överlag förslaget, men Jens Holm (V) vill inte att regeringen accepterar nödbromsen. Han anser att det handlar om en klassisk högerpolitik som gör arbetsmarknaden alltmer osäker och att den brittiske premiärministern David Cameron går en främlingsfientlig opinion till mötes.

– Människor kommer att behandlas olika, säger Holm.

Stoppa förslag

Bland förslagen finns också en "ekonomisk nödbroms" som icke euroländer ska kunna dra i om de anser att eurozonen vidtar åtgärder som innebär att de diskrimineras eller måste vara med och betala åtgärderna.

Förhoppningen är att EU-ledarna ska nå en överenskommelse med Storbritannien på toppmötets andra dag, på fredag morgon. Permanente rådsordföranden Donald Tusk varnade dock på onsdagen: "Efter mina överläggningar de senaste timmarna måste jag vara uppriktig: det finns fortfarande ingen garanti för att vi kommer att nå en överenskommelse", skrev han i sin inbjudan till mötet.

Toppmötet ska även behandla en lägesrapport om flyktingkrisen.