Under dagens regeringssammanträde beslutade regeringen att återuppta en planering av ett totalförsvar i Sverige. Sådana planer har tidigare funnits i Sverige, men har haft ett uppehåll under de senaste 20 åren. 

► LÄS MER: 1200 nya jobb inom försvaret 

Dagens beslut innebär att Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska få i uppdrag att planera en samhällsberedskap för krig, skriver Svenska Dagbladet. 

Totalförsvarets planering ska utgå i från olika antaganden om vilken typ av väpnade angrepp som Sverige kan komma att utsättas för vid ett eventuellt krigsutbrott. 

Bakgrunden till dagens beslut ligger det numera oroliga omvärldsläget, skriver Svenska Dagbladet.