Fakta: Huvuddragen i FP:s skattereform

Omfattar skatter på 50-80 miljarder kronor

Skatten sänks på arbete

Värnskatten slopas

Inkomstgränsen för statlig skatt höjs

Sänkt skatt även för lägre inkomster

Alla skattesänkningar ska finansieras fullt ut

Momsen höjs

Ränteavdrag för bolån trappas ned

Miljöskatter höjs, dock inte bensinskatten.

Källa: TT

Hon kommer att kontakta FP om hur man skulle kunna "arbeta framåt i en sådan här process".

– Det är väldigt intressant med den invit som kommer från Folkpartiet och jag tycker att det är särskilt intressant att de också öppnar upp för att man inte behöver gör upp med hela Alliansen, säger Andersson.

Folkpartiets landsmöte behandlar på fredagen ett förslag till en ny, blocköverskridande skattereform och partiledaren Jan Björklund uppger att han är redo att diskutera saken med regeringen så fort som landsmötet fattat sitt beslut.

Inget krav

De stora dragen i en sådan reform presenterades för drygt en vecka sedan. Nu uppger FP-ledaren att han kan tänka sig att förhandla och göra upp med regeringen utan att andra Allianspartier är med.

– Jag ser gärna att alla är med, men det är inget krav, säger Björklund.

Vägen till en överenskommelse är dock lång. Björklunds villkor är att skatten på arbete sänks och att marginalskatten minskar, främst genom att den statliga värnskatten slopas. FP anser att värnskatten drabbar dem som skaffat sig en lång och dyr utbildning alltför hårt. FP vill att skattesänkningarna ska finansieras fullt ut, bland annat genom höjd moms, vilket skulle drabba alla hushåll, även de som har det sämst ställt.

"Måste vara rättvisa"

Både S och MP betonar att en skattereform behöver ha rätt fördelningspolitisk profil. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) uppger att reformerna måste vara "rättvisa". Han ser dock möjligheter att diskutera en skattereform med FP.

– Det är klart att vi hela tiden som parti diskuterat möjligheterna till en grön skatteväxling och det ligger lite grann i den riktningen som Folkpartiet nu föreslår, att man använder sig av miljöskatter för att kunna sänka arbetsskatter och liknande, säger Bolund.

Även om FP skulle komma överens med de två regeringspartierna, räcker inte det för att få majoritet i riksdagen. Då måste till exempel regeringens samarbetsparti Vänsterpartiet vara med. Att prioritera sänkningar av den statliga skatten, som skulle gynna dem med högre inkomster, är inget V har varit intresserat av tidigare.