Folkhälsomyndigheten ska ta fram förslag till hur den nationella strategin mot hiv/aids kan uppdateras. Det har regeringen med folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i spetsen bestämt.

Den nuvarande strategin trädde i kraft 2006, men sedan dess har situationen förändrats, varför strategin behöver uppdateras, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten ska bland annat se till att strategin verkar för att regeringens medel når samtliga grupper med hög förekomst av hivinfektion.