Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som ska minska användningen av plastkassar, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

"Sverige har en hög ambition i arbetet med att förebygga plastföroreningar. Plast i haven utgör ett hot mot både människor och den biologiska mångfalden", uppger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), i pressmeddelandet.

Naturvårdsverket ska inom uppdraget föra en dialog med dagligvaruhandeln och detaljhandeln så att de kan bidra med åtgärder som kan minska användningen av plastbärkassar.

I uppdraget ingår inte att föreslå en skatt på plastbärkassar.