– Det finns tecken på att staten har lämnat de små orterna och har ökat i de större.

Ingvar Mattsson, generaldirektör för Statskontoret, om hur antalet statliga jobb i landet har flyttat om.

Fakta: Statliga jobb

2014 fanns det 235 000 anställda vid statliga myndigheter. De utgör 5 procent av det totala antalet anställda i Sverige.

Av de statligt anställda har 72 procent hög utbildning.

Myndigheter finns i alla län och i 265 av landets kommuner.

60 procent av myndigheterna har huvudkontoret i Stockholms län.

70 procent av de statligt anställda finns på orter med fler än 50 000 invånare.

Antalet statligt anställda har minskat mest i orter med högst 10 000 invånare.

Sett i förhållande till befolkningen är andelen statligt anställda högst i Uppsala, Norrbottens och Stockholms län.

Lägst i förhållande till befolkningen är den i Södermanlands, Kalmars och Hallands län.

Källa: Statskontoret, Statliga myndigheters lokalisering

– Vi avser att omlokalisera myndigheter under den här mandatperioden. Vi ser det som en viktig åtgärd för att göra det som staten och regeringen kan göra för att bidra till sammanhållningen i vårt land och god tillväxt och utveckling i hela landet, säger Shekarabi till TT.

– Jag är övertygad om att vi kommer att se sådana beslut redan i år, säger han.

Inga namn

Han vill inte nämna någon myndighet vid namn. Men han säger att det underlag han nu har fått Statskontoret, om hur de statliga jobben är fördelade i landet, kommer att vara ett underlag. Rapporten visar att antalet statliga jobb sedan 2008 har minskat mest i orter med mindre än 10 000 invånare.

– Det finns tecken på att staten har lämnat de små orterna och har ökat i de större, säger Ingvar Mattsson, generaldirektör för Statskontoret.

Samtidigt med Statskontorets rapport har landsbygdskommittén, en utredning med ledamöter från alla riksdagens partier, lagt fram sina första förslag.

Kommittén listar fyra punkter som måste beaktas för att hela landet ska ha en chans att leva. En politik med långsiktiga mål för landsbygden måste slås fast, ett mål för att hela befolkningen ska ha tillgång till bra bredband senast 2025 måste till liksom möjlighet till hög utbildning på distans för att slippa flytta till högskoleorter.

"Psykologiskt värde"

Den fjärde punkten handlar om att bevara de statliga jobben i landsbygden och flytta ut myndigheter och verksamhet från storstäderna.

– Det räcker inte som enskild åtgärd, men det hjälper till. Och det har ett psykologiskt värde, säger Johan Persson, socialdemokratiskt kommunalråd i Kalmar och ordförande i landsbygdskommittén, om de statliga jobbens betydelse.

När statliga jobb och myndigheters kontor lämnar orter bidrar det till en känsla hos invånarna att de glöms bort, menar han.