Fakta: Id-kontroller från Danmark

Lagen som id-kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men började tillämpas den 4 januari.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med. Reglerna gäller även bilresenärer.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

I november infördes tillfälliga id-kontroller på färjor från Tyskland och Danmark till Sverige. Då utfördes enbart stickprovskontoroller.

Källa: Näringsdepartementet

Först en hel höst där tusentals asylsökande i veckan satte extra stor press på städer som Malmö och Trelleborg – orter "nära kontinenten" som varit första anhalten i Sverige för flyktingar som kommit med framförallt färjor från Tyskland och tåg via Danmark.

Och den senaste tidens gränskontroller och id-kontroller har försvårat vardagen för många pendlare. "Öresundsregionen skadas" har varit ett högljutt budskap från flera håll.

– Nu ser vi på vad vi kan göra från regeringens horisont, för att underlätta situationen och ge både Malmö och Skåne bättre förutsättningar till hög tillväxt, fler jobb och att fortsätta vara det viktiga utvecklingsnav för hela Sverige som man faktiskt är, säger Anna Johansson vid ett besök i Malmö.

Särskilda insatser

Tidigare har regeringen skjutit till 10 miljarder kronor som öronmärkts för de kommuner som tar ett stort ansvar för flyktingmottagandet. Men nu handlar det alltså om särskilda insatser för just Öresundsregionen.

– För att kompensera för den utsatthet som Skåne och Malmö befinner sig i, säger Johansson.

Nu inleder regeringen en dialog med regionala och lokala företrädare för att ta fram åtgärder. Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), har redan uttryckt att bilden av Öresundsregionen som en gränslös arbetsmarknads- och näringslivsregion i ett internationellt perspektiv skadats.

Operatörernas kostnader

Katrin Stjernfeldt Jammeh efterlyser en nationell strategi för regionen och satsningar på infrastruktur.

– I samtalen hoppas jag att vi kan hitta varandra på ett bra sätt. I första hand handlar det kanske om åtgärder som bland annat stärker näringslivet och trimmar de infrastruktursystem som finns, säger Anna Johansson.

Operatörernas extra kostnader för id-kontroller har lett till att det även framförts önskemål om kompensation på den fronten.

– Vi tittar vidare på detta. Utöver att det är ett ekonomiskt åtagande för staten, som naturligtvis också har kostnader och utmaningar av olika slag, måste man förhålla sig till EU:s regler för statsstöd, säger Johansson till TT.

– Men det är rimligt att titta på detta, eftersom åtgärden inte slår mot alla operatörer i Sverige utan just denna region,