Pengarna som skänks i höst – tio miljoner dollar – går till FN:s stabiliseringsfond UNDP:s arbete med att bygga upp viktiga samhällstjänster som vattenförsörjning, elektricitet, skolor, vårdinrättningar och marknadsplatser. Summan ska godkännas av riksdagen som en del av höständringsbudgeten, och läggs till de 155 miljoner kronor som Sverige redan skänkt i år för att täcka humanitära behov i landet.

Stöd i fem år

– Ett av skälen till konflikt är att människor inte får de samhällstjänster som man tycker att man ska ha. Man ska kunna känna gemenskap som en medborgare i ett land som Irak, som har slagits sönder totalt, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete till TT.

Biståndsmyndigheten Sida får i uppdrag att ta fram en femårig strategi för långsiktigt stöd till Irak. Regeringens målsättning är att potten ska hamna på 130 miljoner kronor per år.

– Det viktiga är att man för en inkluderande politik där alla delar av samhället känner sig delaktiga, och alla känner sig respekterade och får sina behov mötta. Det här är Sveriges långsiktiga utvecklingsarbete, det handlar mycket om att bygga demokratiska institutioner som är inkluderande, och särskilt då vill vi se kvinnors möjlighet till deltagande, som är helt avgörande för att bygga långsiktig hållbar fred, säger Isabella Lövin.

"Stora problem"

Utrikespolitiska bedömare lyfter ofta fram att Iraks sunnibefolkning måste inkluderas i beslutsfattandet för att nå en långsiktig fred.

– Det är klart att det finns stora problem i Iraks politiska utveckling, och att det är en konflikthärd som bara har blivit värre. Det finns väl inga som helst betänksamheter kring att de måste jobba mycket med politisk legitimitet och förbättrade förutsättningar för mänskliga rättigheter och demokrati, säger Isabella Lövin.