Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér tror att det låga antalet beror på att kommunerna har haft svårt att införa den nya boendeformen.

– Helt enkelt för att det kom så många ensamkommande barn. Dessutom har kommunerna ofta kontrakt med HVB-hem eftersom man såg sig tvungen att göra det när trycket var så hårt, säger hon till Ekot.

Nu föreslår regeringen ett nytt ersättningssystem, som är ute på remiss. Det nya systemet, med lägre ersättning per barn, ska få kommunerna att upphandla stödboenden i stället för hvb-hem. Stödboenden är billigare och är tänkt för 16–20-åringar som inte är i behov av lika mycket stöd.

SKL ställer sig dock kritiskt till förslaget och anser att det kommer att innebära att många kommuner kommer att få stå för kostnader själva eller sänka kvaliteten i mottagandet.

– Man föreslår att de nya ersättningsreglerna ska gälla från den 1 januari 2017, det är för snabbt. Kommunerna sitter fast i avtal, säger Annika Wallensten, biträdande chefekonom på SKL, till Ekot.