Regeringen tillsätter en utredning som ska göra en bred översyn av problemet med så kallade nätdroger. Bakgrunden är att sådana psykoaktiva substanser (NPS) orsakat allvarliga sjukdomsfall och flera dödsfall, enligt ett pressmeddelande.

"Ökningen av nätdroger är allvarlig och den utredning som vi nu tillsätter är viktig. Den kan förhoppningsvis leda till att vi snabbare kan komma till rätta med den skada som de här nya drogerna leder till", säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i pressmeddelandet.

Utredningen ska bland annat lägga fram förslag till åtgärder som kan påskynda klassificeringen av hälsofarliga substanser. Betänkandet ska redovisas senast den 1 november nästa år.