Regeringen har beslutat att ge tre miljoner kronor till Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för att genomföra en förstudie som ska vara klar i början av februari, skriver Dagens Nyheter.

– För att Sverige ska kunna välkomna människor så bra som möjligt behöver vi vara många delar av samhället som hjälps åt. Regeringen ser i det här sammanhanget LRF som en fantastisk kanal, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke till DN.

Enligt en undersökning bland LRF:s medlemmar är runt tio procent intresserade av att erbjuda boende eller praktikplatser. LRF:s medlemmar driver sammanlagt över 70 000 företag.