Fakta: Frågor som utreds

Utredaren Sten Heckscher ska, enligt regeringens direktiv:

kartlägga nuvarande regler för statsråd och statssekreterares övergång till andra jobb eller uppdrag

redovisa regler i framför allt övriga Norden

överväga om behov av särskilda regler behövs för statssekreterares och statsråds byten till andra jobb och uppdrag och föreslå förändringar

Förslagen ska vara klara senast den 31 december i år.

Det är dock inte bara ministrar och politiskt tillsatta statssekreterare som gett upphov till rubriker och kritik när de snabbt bytt sida från regering till lobbyfirmor, vårdbolag och försvarsindustri. Även militärer, senast förre ÖB Sverker Göranson, generaldirektörer och kommun- och landstingspolitiker har gett bränsle åt debatten.

– Vi börjar där, det kan finnas anledning att utöka till fler grupper. Men det känns naturligt att börja med de högsta politiskt ansvariga, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) om att utredaren ska hålla sig till statssekreterare och statsråd när behoven av regler synas.

TT: Finns det behov av en karenstid?

– Jag konstaterar att flera andra länder har det. Det är viktigt att vi tar fram ett regelverk som säkerställer öppenhet och minskar risken för intressekonflikter. Det handlar om att upprätthålla tilliten till statsapparaten och förtroendet för staten och politiken, säger Shekarabi.

Sten Heckscher får plocka in frågan i sin utredning om statsråds möjligheter till föräldraledighet. Förslagen ska levereras senast den 31 december i år.