Regeringen vill se över reglerna för sjöfartens cabotage – det vill säga den transport som ett utländskt företag utför inom ett lands gränser.

Stockholms universitet har fått i uppdrag att undersöka hur lagstiftningen kan ändras, med syfte att Sverige ska kunna ställa tydliga krav på hur utländska fartyg ska vara konstruerade, utrustade och bemannade.

"Schysta villkor inom sjöfarten behövs. Samma regler för till exempel bemanning är viktigt för såväl konkurrenskraft som säkerhet. Därtill kan en stärkt svensk sjöfart bidra till minskad klimatpåverkan", säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.