Har du blivit biten eller stucken av en insekt? Du är inte ensam. Statistik från 1177 Vårdguidens telefonrådgivning visar att samtalen till sjukvårdsrådgivningen om insektsbett- och stick är rekordmånga i juni i år jämfört med tidigare år.

Under vecka 25 i år var antalet samtal cirka 2 000 – det dubbla jämfört med under motsvarande vecka de senaste åren.

Under juni månad registrerades drygt 5 500 samtal om bett eller stick från insekt. I juni i fjol registrerades 3 616 samtal i samma ärende.

Vilken tidpunkt under sommaren som samtalen är som flest varierar från år till år.

– Tidigare somrar har toppen kommit senare under sommaren, säger Yoav Bartal, press- och pr-ansvarig vid 1177 Vårdguiden.