– I bästa fall har vi gått mot ett klimat där det känns mer okej att prata om saker som är svåra.

Jenny Rider, kurator på Bris, om att trycket på organisationen var rekordhögt under jullovet. Antalet kontakter med barn som behövde stöd ökade med 40 procent. (TT)

Fakta: Psykisk ohälsa

Bris hade 40 procent fler stödjande kontakter med barn och unga under jullovet 2015/2016 jämfört med samma period föregående år.

Psykisk ohälsa och dåligt mående, vänner samt familjekonflikter var de vanligaste ämnena som barn och unga ville prata om.

På jul- och nyårsafton handlade de flesta av de stödjande kontakterna om familjen, familjekonflikter och oro över de vuxnas drickande.

Fler än vanligt att mejla istället för att ringa eller chatta. En förklaring kan vara att det är svårt att prata ostört hemma.

Källa: Bris

Totalt hade Bris under jullovet 1 300 stödjande kontakter med barn och unga. Men ökningen behöver inte betyda att det är fler unga som mår dåligt, enligt Bris. Dels försöker organisationen vara synligare än förut, bland annat på sociala medier, dels kan det vara så att fler vågar söka hjälp.

– I bästa fall har vi gått mot ett klimat där det känns mer okej att prata om saker som är svåra. Att vi till viss del skalat bort tabun kring familjeproblem och psykisk ohälsa och att det finns en större acceptans för att vända sig till en vuxen när något är jobbigt, säger Jenny Rider, kurator på Bris.

Mycket familj

Mest ville barnen prata om familjen; allt från bråk och konflikter inom familjen till oro över de vuxnas drickande och stress över familjens ekonomi. Under julen har kontakterna ofta en större tyngd och ett större allvar än under resten av året, enligt Jenny Rider.

– Jul- och nyårsafton är extra känsliga dagar. Man förknippar det så mycket med att det ska vara en perfekt familjehögtid, och när det inte är det, när det är saker som skaver, då behöver man få prata om det direkt, säger hon.

Chatten är det vanligaste sättet att kontakta Bris, men under julen valde fler än vanligt att mejla. En förklaring kan vara att det är lättare att skicka ett mejl från mobilen eller läsplattan utan att någon märker.

Hitta verktyg

Bris försöker hjälpa både på kort och lång sikt.

– Där och då handlar det om att hjälpa barnet att hitta verktyg för stunden, för att dagen eller kvällen ändå ska kännas okej. På lång sikt handlar det om att se om barnet behöver kontakt med kurator och om familjen har det stöd som behövs eller om socialtjänsten kanske behöver komma in i bilden, säger Jenny Rider.