Fakta: Noshörningar

I Afrika finns två noshörningsarter, trubbnoshörningen och spetsnoshörningen.

Båda har varit mycket nära utrotning men har återhämtat sig något tack vare starkare skyddsåtgärder. I dagsläget finns cirka 20 400 trubb- och 5 000 spetsnoshörningar på kontinenten, men endast fyra länder har fullt livskraftiga populationer. Dessa är Sydafrika (21 000), Namibia (2 200), Kenya (1 100), och Zimbabwe (800).

Källa: Traffic, IUCN.

Totalt dödades minst 1 312 noshörningar på den afrikanska kontinenten under 2015, vilket är den högsta siffra som noterats.

Detta trots att antalet tjuvskjutna djur minskade marginellt i Sydafrika, från 1 215 under 2014 till 1 175 ifjol.

Men minskningen uppvägdes mer än väl av en tydlig eskalering av dödandet i Namibia, från 25 djur 2014 till 80 ifjol, och i Zimbabwe där antalet fällda djur ökade från 12 till 50 under samma period.

Det framgår av en sammanställning av det internationella nätverket Traffic som arbetar med att kartlägga handeln med noshörningshorn.

Oron växer nu för att tjuvjakten, som underblåses av en fortsatt stark efterfrågan på noshörningshorn i framför allt Vietnam, ska öka ytterligare i de två länderna. Deras noshörningsstammar är betydligt mindre än Sydafrikas och tål inte särskilt hård beskattning.

Ett litet hopp har dock tänts i Kenya. Där har tjuvjakten avtagit påtagligt sedan bekämpningen av tjuvskytteligorna skärpts. I fjol tjuvsköts bara sju noshörningar i landet, jämfört med 24 året innan och 59 under 2013.