Fakta: Nya passregler

Svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Därefter kan endast provisoriska pass beviljas.

Giltighetstiden för pass till barn sänks till tre år.

Källa: Regeringens proposition 2015/16:81

Fakta: Passranking 2016

Passen rankas efter det totala antalet länder de ger tillträde till visumfritt.

1. Tyskland (177 länder)

2. Sverige (176)

3. Finland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien (175)

4. Belgien, Danmark, Nederländerna och USA (174)

5. Österrike, Japan och Singapore (173)

Källa: Henley & Partners

Fakta: Försvunna pass

År 2015 utfärdades omkring 1,5 miljoner svenska pass.

År 2015 anmäldes 65 078 pass försvunna.

Mellan 2010–2015 försvann totalt 355 105 svenska pass.

Källa: Polismyndigheten

2009–2013:

6 300 personer beviljades fler än tre pass under en femårsperiod

Nio personer beviljades tio pass eller fler under perioden.

En person beviljades 18 pass.

Källa: Missbruk av svenska pass, Ds 2015:12

Antalet svenska pass som anmäls försvunna ökar för varje år. Siffran för i fjol var rekordhög och mellan 2010–2015 försvann totalt 355 105 pass.

Polisen anar ett stort missbruk samtidigt som en väldigt liten del av det faktiskt upptäcks. Enligt statistik från Frontex, EU:s gemensamma gränspolisorganisation, rapporteras cirka 950 missbruk av svenska pass per år.

Svenska pass attraktiva

– Vi ser att det förekommer att någon reser på någon annans pass och tror att det finns ett stort mörkertal, säger Per Löfvenberg, gruppchef vid nationella gränspolissektionen.

Oroshärdar i världen med stora flyktingströmmar i kombination med asyl- och visumregler pekas ut som anledningar till att svenska pass blir mer attraktiva.

– Missbruket är en konsekvens av att det finns hinder för att resa till vissa länder och att man då måste ta sig illegalt till Europa, säger Per Löfvenberg.

Ökningen av antalet anmälda borttappade pass hänger enligt honom ihop med att svenska pass har blivit svårare att förfalska.

– Vi har fått säkrare pass och det gör att i stället för att förfalska pass så ökar missbruket av äkta pass. Man lånar eller säljer pass, säger Per Löfvenberg.

Svenska pass anses ha hög status bland annat på grund av visumfrihet till många länder. Endast tyska pass ger tillträde till fler länder utan visum.

– Visering är en fråga i det här. Utan visering kan man inte resa till många länder och visum utfärdas på felaktiga grunder ibland, säger Per Löfvenberg.

Nya passregler

Den 15 april träder nya regler i kraft som innebär att svenska medborgare högst kan beviljas tre vanliga pass under en femårsperiod. I dag finns det ingen begränsning alls. Förhoppningen är att inskränkningen i lagen ska motverka det växande missbruket.

Enligt rapporten Missbruk av svenska pass från justitiedepartementet ansökte omkring 6 300 personer om fler än tre pass mellan 2009 och 2013. En person ansökte om 18 pass under perioden.

Per Löfvenberg på gränspolisen tror att lagändringen kommer att ge en viss effekt, men inte att man kommer att komma åt hela missbruket.

– Det återstår att se. Vi har sett exempel på personer som har toppat bort väldigt många pass och dem kommer man ju åt, men det kommer inte att lösa alla problem, säger Löfvenberg.