Fakta: Ovanlig räv

Den kaliforniska ö-räven är en av Nordamerikas ovanligaste däggdjur. Den är avlägset släckt med gråräven och är ungefär lika stor som en huskatt.

Den väger 1,4–2,3 kilo och är ungefär 30 centimeter hög. Räven finns bara på de sex största öarna i Channel Islands utanför södra Kalifornien.

Tre av fyra underarter till räven (Urocyon littoralis) på ögruppen Channel Islands utanför Kaliforniens kust har kunnat strykas från listan över utrotningshotade arter, sedan de gått från omkring 200 individer i slutet på 1990-talet, till att nu vara över 6 000, rapporterar den amerikanska miljömyndigheten FWS. Den fjärde arten är fortfarande hotad, men inte lika kritiskt.

När räven formellt fördes in på listan över hotade arter 2004 hade antalet rasat med 90 procent från de ursprungliga nivåerna på fyra av öarna och man uppskattade risken för att de skulle dö ut inom ett decennium till 50 procent.

Ökningen, den snabbaste som skett i landet för ett utrotningshotat djur i USA, beror på ett omfattande räddningsprogram för räven. Man har tagit bort vildsvin från öarna, fött upp rävar i fångenskap och minskat antalet kungsörnar från fastlandet som tagit sig ut till ögruppen. Dessutom har man börjat vaccinera rävarna mot valpsjuka, som varit ett hot speciellt på ön Santa Catalina, som är den enda i ögruppen som har åretruntboende människor.