Fakta: Asylsökande 2015

Totalt sökte 162 877 personer asyl under 2015. Den största gruppen är syrier, 51 338 personer.

Från Afghanistan kommer 41 454 asylsökande, Irak 20 858.

Totalt har 35 369 ensamkommande barn sökt asyl förra året. Största gruppen kommer från Afghanistan, 23 480 personer. Från Syrien kom 3 777 ensamkommande asylsökande barn, från Somalia 2 058.

Källa: Migrationsverket

Under 2014 utgjorde antalet ensamkommande asylsökande barn, totalt 7 049, en tiondel av samtliga asylsökande till Sverige. Förra året ökade den till en femtedel, visar siffror där Migrationsverket sammanställt hur många som sökte asyl i Sverige.

En plats dit många kommit är Trelleborg – under sju veckor i höstas tog kommunen emot över 4 000 ensamkommande barn.

– Nu har vi en stor generation unga människor i Sverige som måste integreras i samhället. Vi måste säkerställa att de får nätverk och går i skola och allting sådant. Och då kanske vi måste göra lite annorlunda än vi brukar, säger Cecilia Lejon.

Ändra lagar

Bland annat kan det handla om att se över strukturer och lagstiftning, tror Lejon.

– Vi får inte institutionalisera de här kidsen för de har starka drivkrafter. Vi måste normalisera hanteringen och fokusera på det starka och friska. Här har vi fått en helt gratis generation nya medborgare, vi måste ta till vara, fortsätter hon.

Totalt sökte 162 877 personer asyl i Sverige förra året. Den största gruppen är syrier, drygt 51 000 personer. Näst största är afghaner med 41 500 asylsökande.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson säger sig vara nöjd med hur hans myndighet hanterat situationen.

– Vi har ändå lyckats ta emot 160 000 människor, gett dem tak över huvudet och mat för dagen. Vi har löst uppgiften på det sättet, men det har kostat på enormt mycket resurser, så klart.

Snabba på prövning

Till exempel har prövningen av ärenden saktat av. Det är en av de saker som måste prioriteras nästa år, enligt Danielsson.

– Vi måste börja avgöra ärenden och ställa tillbaks organisationen i någon sorts "normalläge". Den andra uppgiften är att fortsätta arbetet med att ordna boenden. Vi har många boenden i dag som inte har den standard som vi anser att de ska ha.

Lite drygt 109 000 personer fick uppehållstillstånd förra året, många av dem var tidsbegränsade. Cirka 35 000 asylsökande fick uppehållstillstånd, ungefär lika många som året innan.

Vädret påverkar

Hur 2016 kommer att se ut är i nuläget svårt att säga, säger Danielsson. Nästa prognos släpps i början av februari.

– Nu har gränskontrollen varit ett tag vilket inte påverkat så mycket . Det är mycket väderförhållanden och annat, framkomligheten har förändrats. Hur det ser ut i framtiden hänger också huvudsakligen ihop med hur EU och enskilda medlemsländer hanterar situationen.