Renstammen i Finland ska få förstärkning – från Bohuslän. Men det handlar inte om tama renar, utan om den större, vilda skogsrenen.

Tre honor från Nordens ark flyttas till en djurpark i Ähtäri (på svenska Etseri) i finska Österbotten. Där ska de gå i en flock tillsammans med skogsrenar från andra djurparker. Tanken är att renhonor och kalvar från flocken sedan ska sättas ut i ett område där det finns vilda skogsrenar.

Skogsrenen finns bara kvar i Ryssland och på några platser i Finland. I Sverige sköts den sista på 1800-talet.

– Den är en av två vilda underarter av ren. Den andra är fjällrenen, som bara finns kvar i Norge. Tamrenen har domesticerats från fjällrenen, säger Leif Blomqvist, zoolog på Nordens ark.

Med långa ben och smala horn är skogsrenen anpassad till ett liv bland träd, med djup snö om vintern.