Fakta:

Forskningsprojektet är en del av ett övergripande projekt, Animal sense, som är ett samarbete mellan Sverige och Norge. Deltar gör bland andra Umeå universitet, Svenska samernas riksförbund och Norsk institut för bioekonomi.

Radiosändarna är tänkta att ha en räckvidd på 50–150 meter.

Tanken är att tekniken på sikt ska kunna användas även till järnvägen.

Källa: Folkbladet

Hundratals renar dödas varje vinter i trafiken – under årets tre första månader rapporterades 334 renolyckor bara i Västerbotten. Nu hoppas forskare på färre olyckor i framtiden med hjälp av ny teknik, skriver folkbladet.nu.

– Vi har förvånats över hur lite som har gjorts på området, säger Jan-Åke Olofsson, forskare vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik på Umeå universitet, till Folkbladet.

Tanken är att djuren ska utrustas med radiosändare i form av exempelvis halsband.

– När renarna kommer i närheten av vägen tänds blinkanordningar som skulle kunna sitta på plogpinnar.

Umeå universitet har tillsammans med Malå sameby i Lappland tagit fram prototyper som ska testas nästa vinter.

– Våren 2017 utvärderas testet och tanken är sedan att vintern 2017–2018 kunna genomföra ett fullskaligt test med 1 000 djur i Norge respektive Sverige, säger Jan-Åke Olofsson.