Närmare 30 procent av de republikanska väljarna skulle stödja en bombinsats mot kungadömet Agrabah, visar en opinionsundersökning genomförd av Public Policy Polling i USA.

Problemet är bara att staden inte existerar annat än i sagornas värld.

Agrabah är central i Disneyfilmen "Aladdin" från 1992 som baseras på sagan ur "Tusen och en natt". Staden har ett palats som inspirerats av gravmonumentet Taj Mahal i Indien och ligger enligt berättelsen i närheten av Jordanfloden som rinner genom Israel, Västbanken och Jordanien.

Frågan som ställdes till 532 republikaner löd: "Skulle du stödja eller motsätta dig bombningar av Agrabah?". Endast 13 procent motsatte sig en bombräd.

Bland Demokraternas väljare stödde 19 procent bombningar av den fiktiva staden, medan 36 procent var emot, rapporterar The Guardian.