Fakta: Bakteriejakt i 47 städer

I projektet MetaSub kartläggs mikroorganismer i tunnelbanan i 47 städer i världen, bland andra New York, Singapore, Rom och Stockholm.

Vid en del sjukhus i USA har droppstänger av stål bytts till stänger av mässing, som samlar färre bakterier.

Nu under sommaren tas prover vid alla Stockholms tunnelbanestationer. Även i New York har man funnit resistenta bakterier i tunnelbanan.

Stockholms universitet och Stockholms läns landsting satsar drygt tre miljoner kronor på projektet.

I mitten av nästa år kommer allmänheten att kunna ta del av resultatet från forskningsstudien i Stockholm.

Resistenta bakterier lyckas överleva trots behandling med antibiotika. De resistenta bakterierna kan innebära att vanliga infektioner kan bli livshotande. Det finns stor risk för spridning av resistenta bakterier på sjukhus där mycket antibiotika används.

Källa:Infektionsguiden och Stockholms universitet.

Sedan i våras har forskare undersökt Stockholms tunnelbanestationer i jakt efter bakterier. Ett syfte är att se vilka material som särskilt drar till sig bakterier och på sikt också kunna förebygga bakteriespridning vid nya stationer som byggs.

Genom att gnugga med nylontops på allt från handtag på rulltrappor till ledstänger har forskarna nu samlat in de första resultaten. Det visar sig att resistenta bakterier finns vid över hälften av de 20-tal tunnelbanestationer i Stockholm som har undersökts.

Risk för sjuka

Klas Udekwu, forskare i molekylär biovetenskap vid Wennergrens Institut vid Stockholms universitet, leder projektet. Att hitta resistenta bakterier var väntat, meddelar han, och betonar att fynden inte bör avskräcka från att åka tunnelbana.

– Det finns inget skäl till oro. Resistenta bakterier finns naturligt i vår miljö och är i de flesta fall inte sjukdomsalstrande. De utgör ingen risk för friska personer, men kaninnebära en risk för människor som använder antibiotika och har nedsatt immunförsvar, säger Klas Udekwu till TT.

"Lite varstans"

Vilken sorts resistenta bakterier som man har hittat undersöks nu. Men inga tecken finns på att bakterierna har samlats på något särskilt material.

– De ytor som berörs av många personer städas bättre så vi har inte hittat fler resistenta bakterier där, utan lite varstans, säger Klas Udekwu.

Inget tyder heller på att de resistenta bakterierna har kommit till tunnelbanan från andra länder, betonar Klas Udekwu, som ännu inte kan svara på om det finns fler bakterier i tunnelbanan nu jämfört med ett trettiotal år sedan. Det håller teamet på att undersöka nu. Visst ska man som resenär tänka på hygien, konstaterar Klas Udekwu.

– Men inget tyder heller på att orsaken bakom bakterierna är bristande hygien, säger han.

Ett nytt sätt som nu prövas i flera länder för att motverka "dåliga" bakterier är att använda andra sorters bakterier som konkurrerar med de skadliga.

– Samma sätt skulle möjligtvis kunna tillämpas mot resistenta bakterier. Men det måste kombineras med minskad användning av antibiotika, säger Klas Udekwu.