Landstingets egna revisorer riktar allvarlig kritik mot Stockholms landstings ledning i sin årsrapport för 2015.

Revisorerna anser bland annat att kostnadsutvecklingen har varit för hög och transparensen för dålig, skriver Svenska Dagbladet. Omdömet för landstingsstyrelsen beskrivs som "inte helt tillräckligt och tillfredsställande".

– Helheten har alltså inte blivit bättre trots våra påpekanden genom åren, säger Kenneth Strömberg (S), ordförande i revisorsgrupp, till tidningen.

Bygget av det omtvistade sjukhuset Nya Karolinska i Solna lyder under landstingsstyrelsen. Revisorerna påpekar att dokumentationen kring projektet har fortsatta brister.