Fakta: RFSL

RFSL bildades i Sverige 1950 och förkortningen betydde tidigare Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. I dag står den för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Organisationens mål är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

Källa: RFSL

Fakta: Hatbrott i Sverige

I Sverige är hatbrott ingen särskild brottskategori utan handlar om motivet. Om ett hatbrottsmotiv till ett brott kan styrkas ska gärningsmannen ha ett strängare straff.

Totalt anmäldes drygt 6 270 hatbrott under 2014 i Sverige, vilket var den högsta nivån hittills.

I Brås årliga hatbrottsstatistik är hatbrott med främlingsfientliga/rasistiska motiv det i särklass vanligaste motivet följt av hatbrott på grund av sexuell läggning.

I Sverige redovisas hatbrott med följande motiv: afrofobiska, antiromska, antisemitiska, islamofobiska, kristofobiska, andra antireligiösa, homofobiska, bifobiska, heterofobiska , transfobiska.

Källa: Brottsförebyggande rådet (TT)

Minst 20 personer dödades i skottlossningen och ett 40-tal skadades och vårdas på sjukhus. Sandegård tror att masskjutningen sprider oro bland hbtq-personer.

– Det är också så hatbrott fungerar. De riktar sig inte mot en individ eller grupp som har gjort något utan det skickar budskap till alla hbtq-personer. Därför riktar sig det här inte bara mot individerna som är utsatta för det här enorma traumat, säger hon.

TT: Hur reagerade du själv när du fick kännedom om masskjutningen?

– Jag tänkte att det är en stor tragedi, säger Sandegård men tillägger att hon tycker att det är bra att masskjutningen rubriceras som ett terrorbrott.

– Det är bra och givet. Det är ju fruktansvärt att det under festivaler som handlar om att hylla och stärka de rättigheter som vi har jobbat hårt för att uppnå (...) sker den här typen av brott, säger hon med hänvisning till att det pågår pridefirande i Florida. På Pulse var ett dominikanskt prideevenemang inplanerat den 18 juni, enligt klubbens hemsida.