En majoritet i riksdagens näringsutskott, de borgerliga partierna uppbackade av Sverigedemokraterna, kritiserar regeringen. Skälet är att regeringen plockat ut nästan två miljarder i utdelning ur SJ på mindre än några månader.

Utskottet föreslår att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen, som företrädare för SJ:s ägare staten, att förvalta SJ mer ansvarsfullt. Att plocka ut så mycket pengar som regeringen gjort anses inte ansvarsfullt.

Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget. De hävdar att aktieutdelning inte är en fråga för riksdagen.