Vårdnadsbidraget slopas nästa år. Regeringen fick stöd för sitt förslag i riksdagen av Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade emot.

Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag infördes 2008 av Alliansregeringen, men det är bara en del av landets kommuner som infört det. Den nuvarande rödgröna regeringen vill avskaffa det för att bidra till att hemarbete och omsorg om barn fördelas på ett mer jämställt sätt mellan föräldrar. Av dem som fått vårdnadsbidraget, som är på högst 3 000 kronor per månad för barn mellan ett och tre år, har en stor majoritet varit kvinnor. 2013 var 91 procent kvinnor.

Kvinnor födda utomlands får vårdnadsbidrag i större utsträckning än kvinnor födda i Sverige, vilket enligt regeringen gör att de får det svårare att etablera sig i samhället.

Efter januari nästa år beviljas inga nya ansökningar om vårdnadsbidrag.