Åtta av tio poliser uppger att sammanslagningen av de tidigare 21 lokala polismyndigheterna till en enda förändrat deras arbetssituation i ganska negativ eller mycket negativ riktning, enligt en ny undersökning.

Drygt 2 500 av Polisförbundets medlemmar har svarat på undersökningen, som har genomförts av Novus Opinion.

Åtta av tio svarar även att de någon gång har funderat på att säga upp sig från jobbet – 61 procent av dem på grund av att de är missnöjda med lönen, och 42 procent på grund av omorganisationen.

Polisförbundet har meddelat att man förbereder för konflikt inför att de centrala avtalen går ut i oktober nästa år. Förbundet kräver bland annat ingångslöner på lägst 25 000 kronor och minst 28 000 efter fem års arbete.

Polismyndigheten "delar uppfattningen att polisyrket måste uppvärderas lönemässigt", svarar rikspolischef Dan Eliasson i ett skriftligt uttalande. Han lovar att lönerna för "de lägst betalda" kommer höjas, men vill inte ge några löften om generella lönenivåer.

"Vi måste ha tålamod", skriver Eliasson angående omorganisationen: "Vi har just börjat vår resa och vi behöver mer tid än 10 månader för att alla ska se effekter såväl internt som externt."