Socialstyrelsen drar tillbaka de nya föreskrifterna om hur vårdskador ska utredas, som skulle ha börjat gälla vid årsskiftet.

Kritik har framförts mot att kraven både är otydliga och alltför omfattande. Bland andra har Läkarförbundet reagerat mot att det inte görs någon skillnad mellan allvarliga och mindre allvarliga incidenter i kraven på utredning.

Nu ska Socialstyrelsen se över hur regelverket kan förtydligas. Målet är att de nya föreskrifterna ska börja gälla under våren.

Alla händelser i vården som orsakat eller hade kunnat orsaka skada ska enligt lag utredas. Tillsvidare fortsätter detta att gälla enligt lex Maria.