FAKTA: Sveriges Irakinsats

Består av 35 soldater, men kan förstärkas tillfälligt med 85 man

Insatsen beräknas 2016 kosta drygt 100 miljoner kronor

Insatsen inleddes i augusti i år och förlängs nu till december 2016.

Källa: TT

Regeringen lägger fram en proposition om att förlänga den svenska insatsen i norra Irak i ett år. Trots att styrkan bara omfattar 35 man anser Hultqvist att den gör skillnad. Något som han ska ha fått bekräftat av ledare för de kurdiska Peshmergastyrkorna under ett besök i Irak tillsammans med utrikesminister Margot Wallström.

– Man ska inte koncentrera sig för mycket på numerären utan man ska också se till kvalitén, säger Hultqvist

Ej stridande

Uppdraget består, enligt Hultqvist, i att ge råd i samband med militära operationer, att inhämta information och att ge utbildning i hur minor och kemiska stridsmedel hanteras samt i sjukvård. Försvarsministern vill inte gå in på huruvida svenskarna ger råd på plats under pågående strider eller om svenskar skadats.

– Jag tänker inte gå in på konkreta detaljer i denna operation, det är uppgifter som är sekretessbelagda.

Magnus Johnsson, doktorand i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, tror att insatsen liknar det Försvarsmakten gjort i Afghanistan tidigare: Grundläggande träning med förband och "mentorering" där man "skuggar" officerare i de irakiska förbanden.

– I Afghanistan har de hängt med och där har det inneburit att man deltagit i striderna och det finns inget i propositionen som begränsar dem till att inte göra det.

Risk för strid

Troligtvis har det irakiska förband som svenskarna stöder i uppgift att försvara ett utpekat område, enligt Johnsson.

– Skulle de då anfallas är det ganska stor sannolikhet att de här svenskarna finns 1,25 meter bakom sina respektive befattningshavare och stödjer dem. De är inte stridande soldater, men hamnar de i strid så agerar de ju som soldater gör, så att säga.

Magnus Ranstorp, som leder terrorforskningen på Försvarshögskolan, tror att insatsen förmodligen höjer Sveriges profil i jihadistiska kretsar. Något som skulle kunna öka terrorhotet från IS mot Sverige.

– Det är ju aldrig bra, men Sverige är inte det enda landet som deltar, så det är en stor osäkerhetsfaktor hur det påverkar konkret. Det finns massa andra måltavlor som de kan vara intresserade av, säger han.

Hultqvist vill inte kommentera terrorrisken utan hänvisar till att det är en bedömning Säpo får göra.

Enligt Ekot kommer även Sveriges insats i Afghanistan att få fortsätta i oförminskad skala 2016, vilket innebär ungefär 50 militärer som sysslar med rådgivning och utbildning.