Fakta: Så håller du hjärnan i trim

Risken att drabbas av demens är till viss del genetisk, men levnadsvanorna påverkar också.

Saker som forskarna tror minskar risken:

Varierad kost, exempelvis medelhavsdiet.

Fysisk aktivitet.

Social och intellektuell stimulans.

Behandling av högt blodtryck och diabetes.

Källa: Svenskt demenscentrum

Fakta: Kostsamma sjukdomar

Demens är en grupp kroniska, långvariga sjukdomar som leder till omfattande funktionsnedsättningar.

Samhällets kostnader för demenssjukdomarna beräknades 2012 till 63 miljarder kronor eller cirka 400 000 kronor per demenssjuk person.

78 procent av kostnaderna är kommunala. De närståendes insatser, så kallad informell vård, har beräknats uppgå till cirka tio miljarder kronor.

Källa: Socialstyrelsens rapport Demenssjukdomarnas samhällskostnader 2012.

Forskare verksamma vid University of Michigan i USA har jämfört förekomsten av demens år 2000 och 2012 bland fler än 21 000 personer som i genomsnitt var 75 år gamla.

Resultatet, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Jama, visar att risken att drabbas av demens mellan dessa år minskade från 11,6 till 8,8 procent, vilket innebär en relativ riskminskning med 24 procent.

Under samma period ökade utbildningsnivån bland de äldre avsevärt och forskarna kunde se ett samband mellan antalet utbildningsår och risken att insjukna. Andra orsaker tros vara en förbättrad behandling av diabetes, högt blodtryck och höga kolesterolnivåer.

I Sverige och andra länder i Västeuropa tycks trenden vara densamma. Förra året publicerade den medicinska tidskriften The Lancet resultat från fyra större befolkningsstudier i lika många länder, däribland Sverige, som samtliga visar att demensrisken är på väg ner.

Även de europeiska forskarna tror att en mer intensiv behandling av exempelvis högt blodtryck är en förklaring, eftersom riskfaktorerna för vaskulär demens och hjärtsjukdomar till stor del tycks vara desamma.