Fakta: Så undviker du gräsbränder

Gör inte upp eld om det blåser hårt eller vinden är byig.

Välj en plats med naturlig begränsning av brandspridningen.

Se till att ha fungerade släckutrustning och rejält med vatten.

Släck elden ordentligt med vatten efteråt.

Lämna aldrig elden obevakad.

Elda minst tio meter från byggnader och annat som kan skadas.

För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.

Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras.

Elda inte allt på en gång utan bränn lite i taget.

Källa: Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Fakta: Torrt fjolårsgräs brinner

Risk för gräsbränder uppstår när gammalt fjolårsgräs finns kvar och gräsbädden är tillräckligt torr. Risken minskar när nytt, friskt gräs växer till.

Övergripande information om brandrisken finns på SMHI:s och MSB:s webbplatser. Lokal information finns ofta på kommunernas och länsstyrelsernas webbplatser. Man kan också kontakta räddningstjänsten för att få råd.

MSB har även utvecklat en app där privatpersoner kan få aktuell information om risken för skogs- och gräsbränder där de befinner sig. Den finns att ladda ner på sajten Dinsakerhet.se.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

I morgon är brandrisken störst i Västra Götaland och Värmland. Men det finns en risk ända upp i Dalarna. I början på nästa vecka är prognosen likartad, men på torsdag är risken för gräsbränder störst i Norduppland samt i ett område mellan Uppsala och Stockholm, enligt SMHI:s brandriskprognos.

Bo Andersson betonar att det alltid är den som eldar som är ansvarig.

– Vi uppmanar folk att vara väldigt försiktiga. Tänk efter noga om det verkligen är nödvändigt att elda upp fjolårsgräs och rishögar.

Ska man elda bör man göra det på en väldigt begränsad yta, ha förberett sig noggrant och inte vara ensam, enligt stabschefen.

– Och det är alltid lämpligare att vänta tills det har regnat lite om man ska elda rishögar och annat, säger han.

Hittills under gräsbrandssäsongen har räddningstjänsten i Storgöteborg inte behövt rycka ut och släcka några mer omfattande bränder.

– Men vi hade en liten större gräsbrand i går i Kungsbacka där det brann av kring 2 500 kvadratmeter, säger Bo Andersson.