Fakta: Myggor som sprider smitta

Gula febern-myggan (Aedes aegypti) kommer ursprungligen från Afrika, men är i dag mycket vanlig i alla tropiska länder. Utöver gula febern kan denna mygga även sprida dengue, chikungunya och zika.

Den asiatiska tigermyggan (Aedes albopictus) kom till Balkan i Europa i slutet av 1970-talet med hjälp av gamla bildäck. Sedan dess har myggan spridit sig och är i dag vanliga i stora delar av södra Europa.

Frankrike har haft små utbrott av både dengue och chikungunya och år 2007 drabbades 600 personer i Italien av chikungunya.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, med flera

Fakta: Bara Sverige svenska myggor har

I Sverige finns redan ett antal arter som är potentiella smittspridare. Här finns sju olika malariamyggor samt myggor som skulle kunna sprida West-Nile och Rift Valley fever. I Sverige finns även trädhålsmyggan som i laboratorium visat sig kunna sprida gula febern och chikungunya.

Men enligt entomologen Anders Lindström behövs fler faktorer för att en smittspridning ska ta sin början, som ett antal smittade och tillräckligt stora myggpopulationer.

Källa: Sveriges veterinärmedicinska anstalt, med flera

Störst risk att drabbas har turistön Madeira samt Georgien och Svartahavskusten. Det vill säga de regioner där den mygga – Aedes aegypti – som sprider viruset redan finns.

Världshälsoorganistionen (WHO) oroas dock för att betydligt fler länder kan komma att drabbas. En helt annan – om än inte lika effektiv – smittbärare, den asiatiska tigermyggan (Aedes albopictus), finns nämligen i 18 europeiska länder, främst runt Medelhavet.

– Det är en väldigt aggressiv mygga som trivs i storstäder där den går på människor. Den har jag sett överallt; i Frankrike, på Sicilien och Korsika och i Italien, säger Anders Lindström, entomolog och myggexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Explosionssmitta

WHO bedömer sannolikheten för en spridning av zikaviruset i dessa länder som "måttlig".

Zikaviruset kan orsaka neurologiska skador samt svåra fosterskador, som mikrocefali (onormalt litet huvud). Just nu pågår en explosionsartad smittspridning av zika i Syd- och Mellanamerika. Även södra USA kommer antagligen också att drabbas, om än i mindre omfattning tror experterna.

TT: Bör man vara orolig, om man ska resa till Medelhavet i sommar?

– Nej, det tycker jag inte. Om man är gravid och är orolig för sitt ofödda barn bör man kanske inte vistas där det finns zika, men det är omöjligt att säga vad som är en rimlig risk, säger Anders Lindström.

Liten risk

Eftersom vare sig Aedes aegypti eller Aedes albopictus finns i Sverige bedöms risken för en spridning av zikaviruset i Sverige som "liten" eller "mycket liten".

Helt säkra är vi dock inte, eftersom tigermyggan vandrar långsamt norrut. Den har konstaterats i södra Tyskland och i USA finns den så långt norrut som New York.

– Det finns ingenting som säger att den inte skulle kunna komma till Sverige. Men i så fall blir det nog inga stora populationer, eftersom den kräver ganska höga temperaturer under en längre tid för att kunna föröka i större mängder, säger Anders Lindström.