– EU-medborgare har rätt att vara här i tre månader och efter det måste man kunna planera sitt boende.

Carina Nilsson (S), kommunalråd i Malmö med ansvar för sociala frågor om varför kommunen inte ordnar någon alternativ lösning när lägret rivs.

Fakta: Migrantlägret

Lägret ligger vid Industrigatan i Malmö, i stadsdelen Sorgenfri. På platsen står bilar, skjul och husvagnar. Uppgifter om hur många som bor på platsen varierar mellan 100 och 200 personer.

Fastighetsägaren och kommunen försökte under 2014 och 2015 avhysa de boende med hjälp av kronofogden och polisen. Men detta har inte varit möjligt utan identifiering av de boende. Enligt miljönämndens beslut ska lägret tömmas med start på söndag.

Källa: Malmö stad

Senast på söndag eftermiddag ska EU-migrantlägret vara tömt. Det beslutade Malmös miljönämnd tidigare i veckan.

Gruppen Centrum för sociala rättigheter överklagade och skickade in en begäran om inhibition av beslutet till länsstyrelsen. Men miljönämndens beslut står fast, länsstyrelsen avslår gruppens begäran.

– Vi gör ingen fullständig prövning men vi har tagit del av alla handlingar. Det blir en snabb prövning, en preliminär bedömning av vad en kommande prövning skulle kunna ge för beslut och då kom vi fram till att miljönämndens beslut ska ligga fast, säger länsstyrelsens rättschef Leif Nyberin.

Medför hälsorisker

I lägret vid stadsdelen Sorgenfri i Malmö bor just nu cirka 150 personer, mestadels romer. Kommunen har hänvisat till att den sanitära situationen medför allvarliga hälsorisker för de boende, och att den omkringliggande miljön påverkas genom nedskräpning. Området ska städas och lägret rivas med hjälp av en entreprenör, då tomtägaren inte kunnat göra det.

På fredagseftermiddagen hade Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor, ett möte med Nätverket för romers rättigheter.

– De hade tankar om en långsiktig lösning inspirerad av forskare i Stockholm. Men det är inget som påverkar beslutet. Det ligger fast, säger hon.

Malmö stad har sedan tidigare utlovat hjälp till hemresa. Kommunen kommer också ordna ett evakueringsboende under några nätter. Några andra alternativ ges inte.

– EU-medborgare har rätt att vara här i tre månader och efter det måste man kunna planera sitt boende, säger hon.

"Kör på"

Johanna Nilsson och Jonas Bjärby står bakom Nätverket för romers rättigheter. De har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Men förhoppningarna om att det får effekt är små.

– Vi vill se ett boplatsalternativ av enklare hus och bad kommunen snabbutreda det, men vi fick bara svaret att de kör på enligt tidigare plan med tömning av lägret, säger Nilsson.

Hur många som redan lämnat lägret, vet varken hon eller Jonas Bjärby säkert.

– Många kommer att stanna in i det sista, för de ser inget annat alternativ, säger han.