Genom en serie experiment fann forskarna att det som gör en fisk till ledare är förmågan att röra på bakfenan på ett sådant sätt att det blir lättare för de efterföljande fiskarna att simma. Följaktligen utvecklade de robotens bakfena så att fiskstimmet inte kunde motstå att simma bakom den nya udda ledaren, skriver Science Daily.

Målet för forskningen är att robot-fiskarna ska kunna leda bort stim från miljökatastrofer, till exempel ett oljeutsläpp.

Dessa experiment kan öppna upp nya områden för forskning kring  interaktioner mellan robotar och levande djur - ett område som till stor del är outnyttjat, säger forskaren Maurizio Porfiri.