Fakta: Igelkotten täcks av taggar

Blir 20-30 centimeter lång och har en upp till 4 centimeter lång svans. Ryggen täcks av 2-3 centimeter långa taggar – ombildade hår – som används vid försvar. Den är nattaktiv och livnär sig av insekter, daggmaskar, sniglar, små ryggradsdjur samt en del frukt och svamp. Den kan även döda och äta huggorm. Honan föder en kull på oftast fyra till sex ungar under sommaren.

Källa: NE

– De litar på sina taggar. Men de hjälper inte i de här fallen, säger Per Bengtsson, biolog vid Naturskyddsföreningen, till TT.

När antalet robotgräsklippare ökar i landets trädgårdar blir igelkottsolyckorna per automatik också fler.

"Blir skalperade"

– Den vanligaste skadan vi ser på igelkottarna är att de bli skalperade. Knivarna träffar strax ovanför ögonen, och sedan ryker hela huden, en del taggar, något öga eller öra, någon kind. En del igelkottar kan vi rehabilitera, men en del har så pass omfattande skador att vi får avliva dem direkt, säger Susanne Johansson, djurvårdare på Distriktsveterinärerna i Mora, till Dalarnas Tidningar.

Naturskyddsföreningen vädjar nu till ägarna av robotgräsklippare att stänga av dem vissa tider på dygnet.

– Det vore bra om man kunde låta bli att ha igång dem under gryning och skymning när igelkotten är som mest aktiv. Man kan använda den på dagen istället. Det blir ett merarbete för husägarna men det kanske man kan ta för att hjälpa igelkottarna, säger Per Bengtsson.

Inte hotad

En kartläggning av igelkottarna i Sverige som Naturskyddsföreningen genomförde under 2014 och 2015 visade att igelkottsstamman inte är hotad och att den i stället ökar i utbredning framförallt längs Norrlandskusten och i storstäderna. I undersökningen fick Naturvårdsverket in närmare 18 000 rapporter om igelkottar från hela landet. Informationen har sedan analyserats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att bedöma utbredning och utveckling.

– Igelkotten har blivit mer urban samtidigt som den på vissa håll ser ut att minska i odlingslandskapet. Även om den inte är hotad nu är det viktigt att fortsätta följa den, säger Per Bengtsson.