Fakta: Robotar inom polisen och armén

Robotar som skickas ut i syfte att spränga bomber har använts av och till av den amerikanska armén i Irak.

Användningen av robotar och andra tekniska hjälpmedel inom militären och polisväsendet för att slå ut fiender eller brottslingar väntas öka i framtiden.

Redan i dag har den amerikanska poliser rätt att använda drönare bestyckade med icke dödliga vapen, som gummikulor, tårgas och elchockpistoler.

I Kina har en robot utvecklas för att kunna användas vid upplopp och terrorbekämpning, men även för att genomföra patrulleringar. Roboten ska också kunna använda lättare vapen som exempelvis tårgas.

Källa: AFP, idg.se

– I krigföring är syftet att döda. Att upprätthålla lag och ordning är ett annat uppdrag, säger Rick Nelson, vid Center for Strategic and International Studies i Washington, till New York Times.

Han tror att om enskilda poliser fjärmas från att själva behöva använda våld eller tvångsmedel och erfara dess konsekvenser kommer okonventionella metoder att bli mer accepterade.

– Det är vad som har skett med drönare i krigföringen.

"Saknar empati"

Organisationen Human Rights Watch (HRW) varnade 2014 i en rapport för risker med att använda vapensystem programmerade för att hantera olika situationer vid polisutövning.

"De skulle sakna mänskliga kvaliteter, som omdömesförmåga och empati, vilka ger poliser en förmåga att undvika utomrättsliga godtyckliga dödanden i oförutsedda situationer", står det i rapporten.

Rolf Granér, forskare i polisetik vid Linnéuniversitetet, säger att det alltid uppstår etiska problem när människor dödas.

– Men det är den här militära strategin att slå ut fienden som visade sig i Dallas. En invändning som man ofta kan ha är, var det verkligen så bråttom?

Robotutveckling

Flera olika typer av robotar, som ska kunna sköta polisens uppgifter är under utveckling. I Kina finns en robot som bland annat ska kunna användas vid upplopp och terroristbekämpning, skriver nyhetsbyrån AFP.

TT: Finns det några problem med att en programvara gör en polismans bedömning?

– Det är klart det gör. Att exempelvis döda misstänkta terroristledare med hjälp av fjärrstyrda raketer eller bomber, där vet vi att det blir stora skador där oskyldiga drabbas, säger Rolf Granér och tillägger.

– Därtill att döda på distans gör det egna ansvaret mindre tydligt.