Röda Korset sågar regeringens förslag att införa tidsbegränsade uppehållstillstånd och dessutom minska möjligheterna till anhöriginvandring.

– Detta riskerar att bryta mot Sveriges folkrättsliga principer och får stora humanitära konsekvenser. Det handlar om liv och död, säger Ulrika Årehed Kågström, hjälporganisationens generalsekreterare, till Svenska Dagbladet.

Regeringsförslagen finns i ett utkast till lagrådsremiss som Röda Korset nu besvarat. En stor del av organisationens kritik riktas mot att rätten till familjeåterförening inte finns kvar.

– Sverige gör så att människor tvingas sätta sina barn på livsfarliga båtar på Medelhavet. Vi har redan sett hur många barn drunknat, säger Årehed Kågström.