Fakta: Preliminär topp 10

När omkring 20 procent av rapporterna registrerats i "Vinterfåglar inpå knuten" såg topplistan ut på följande vis:

1. Talgoxe

2. Blåmes

3. Pilfink

4. Domherre

5. Skata

6. Koltrast

7. Grönfink

8. Kaja

9. Gråsparv

10. Gulsparv

Källa: Sveriges ornitologiska förening

I helgen har tusentals entusiaster räknat fåglar i "Vinterfåglar inpå knuten". När 4 000 rapporter, omkring 20 procent, registrerats ser det ut som vanligt på topplistan: Talgoxen är ohotad etta. För elfte året i rad.

Resultaten är preliminära men gulsparven ser ut att fortsätta minska i landet. Förra året kom den på fjärde plats, nu ligger den tia. Arten missgynnas av jordbrukets utveckling, både nedläggning av jordbruksmark och intensifierad odling påverkar gulsparven negativt.

– Den är rödlistad numera i Sverige, den har blivit det på senare år. Det är en art vi absolut behöver ha ögonen på. En sådan tydlig nedgång som det är i år är en varningssignal, säger Anders Wirdheim, informationsansvarig på Sveriges ornitologiska förening som håller i räkningen.

Mer glädjande är fynden av den akut hotade vitryggiga hackspetten vid fågelmatningsborden. Enligt Wirdheim har uppskattningsvis 20–50 individer flugit in från Finland.

– Det är den häckfågel som vi har minst antal par av, vi har två, tre par som häckar i Sverige. I höst har vi fått en liten invasion av fåglar från Finland.