Alla personer som lider av astma eller lungsjukdomen kol ska få hjälp att sluta röka. Det konstaterar Socialstyrelsen i sina nya riktlinjer för hur de båda sjukdomarna bäst ska behandlas.

I Sverige lider cirka 800 000 personer av astma och minst 500 000 är drabbade av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol). Den senare innebär en tilltagande förträngning av luftrörens hålrum med andnöd som följd.

Rökning försämrar sjukligheten för båda sjukdomarna, varför Socialstyrelsen nu ger hjälp till rökstopp högsta prioritet i de nya riktlinjerna. Detta inkluderar även hjälp till rökande föräldrar vars barn har astma, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.