Fakta: Runstenar i Sverige

Världens längsta kända runinskrift finns på Rökstenen i Ödeshög och har 760 tecken.

Sveriges högsta runsten finns i Stora Levene, Vara, och den är 4,6 meter hög.

Sveriges nordligaste runsten står på Frösön i Jämtland och har en förhållandevis lång inskrift på 120 tecken.

De vanligaste inristade namnen är Sven, Björn, Ulf och Torsten samt Åsa och Tora.

Så är det i varje fall enligt en ny och inte helt okontroversiell tolkning, som tar udden av gamla uppfattningar om att budskapen på Rökstenen gäller sådant som manlighet, ära och hämnd.

Runorna på stenen, som är rest i slutet av 800-talet, är ristade i form av gåtor. Svaren har traditionellt ansetts handla om vikingarnas hjältedåd, men det synsättet sågas nu av Per Holmberg, docent vid institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet.

För SVT Nyheter ger han ett exempel med en rad på stenen som traditionellt uttytts: "Vem av Ingvalds ättlingar blev sonad av ett kvinnooffer?"

– Det kan man ju inte veta nuförtiden eftersom den kunskapen är borta sedan tusen år, konstaterar Holmberg som i stället läser raden som: "Vem blev i gryningen sonad genom ett kvinnooffer?"

På så vis kommer han fram till att gåtans svar är "dagen", vilket också stämmer överens med att andra gåtor på stenen handlar om dagen.

­– Att natten är dagens mor vet vi ju både genom Stagnelius och Norén. Det kommer från den nordiska mytologin där den kvinnliga guden natt är mor till den manliga kung dag, säger Per Holmberg till SVT Nyheter.