Fakta: Registrets avslöjande

I september 2013 avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne hade ett register över romer som innehöll omkring 4 700 personer. De flesta var romer, eller personer med koppling till romer.

Omkring 1 000 av de registrerade var barn.

Registret innehöll också uppgifter om 200 personer som inte längre levde.

I november 2013 konstaterade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) att registret stred mot polisdatalagen. Men man slog också fast att det inte enbart rörde sig om ett etniskt register eftersom flera personer registrerats på grund av misstänkt brottslighet eller släktskap med personer misstänkta för brott.

Utifrån SIN:s slutsatser bedömde sedan Justitiekanslern (JK) att alla vars personuppgifter fanns i registret hade rätt till ett skadestånd på 5 000 kronor för kräkning av den personliga integriteten.

Källa: TT:s arkiv

Fredag förmiddag lämnar tre domare i Stockholms tingsrätt besked om hur de ser på saken. Gjorde staten sig skyldig till etnisk diskriminering när Skånepolisen registrerade romer i ett särskilt register?

Fred Taikon är en av dem som målet gäller. Av stämningsansökan framgår att han själv inte har gjort sig skyldig till brott och att han inte heller känner till att släktingar eller bekanta varit inblandade i brottslig verksamhet.

Någon förklaring till varför hans personuppgifter ändå hamnade i polisens så kallade romregister har han aldrig fått. Den enda förklaringen till registreringen tycks vara att han är rom. Om så är fallet är han utsatt för etnisk diskriminering enligt stämningsansökan och han och de tio andra i målet ska då var och en ha 30 000 kronor i skadestånd.

Målet ses som viktigt för många svenska romer.

– Jag skulle säga att det är viktigt för hela det svenska samhället. Ett etniskt register med över fyratusen personer, vuxna och barn, det är ett samhällsproblem, har Fred Taikon sagt till Sydsvenskan.