Stockholms stad lägger ner Sveriges enda grundskoleutbildning med romsk inriktning efter kritik från Skolinspektionen, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Den tvåspråkiga profilklassen startades för mer än 20 år sedan i syfte att få romska barn att gå till skolan. I augusti i år slog Skolinspektionen fast att undervisningen i klassen inte håller måttet. Barn mellan 6 och 16 år undervisas i samma klass och enligt Skolinspektionen har lektionerna inte varit anpassade efter elevernas olika åldrar. Bristerna har lett till att 14 av 15 elever i årskurs 6–9 fått underkänt betyg i mellan två och tio ämnen flera terminer i sträck.

På grund av bristerna har Stockholms stad nu beslutat att successivt lägga ner klassen från årsskiftet. Eleverna i årskurs 8 och 9 får gå klart sin utbildning och de yngre eleverna flyttas till vanliga klasser.