Fakta: Åsa Romson

Född 1972 i Salem söder om Stockholm.

Har sambo och ett barn.

Var kommunpolitiker i Stockholm 2002–2010.

Valdes in i riksdagen 2010.

Blev språkrör för Miljöpartiet 2011.

Blev doktor i internationell miljörätt 2012.

Blev miljöminister och vice statsminister 2014.

Åsa Romson visade ingen bitterhet eller besvikelse efter att hon blivit ratad av partiets valberedning. Hon stödjer nu Isabella Lövin som nytt språkrör.

– Valberedningen har landat i ett förslag som jag också tror har bäst förutsättningar att leda partiet framöver, säger Romson.

För två veckor sedan siktade Åsa Romson på att bli omvald. Sedan dess har ett spel i partiet pågått både öppet och bakom kulisserna om hur språkrörsfrågan ska lösas.

Hört av sig

På frågan om Romson har utsatts för påtryckningar för att hon ska träda tillbaka svarar hon:

– Många i partiet har hört av sig både om hur de vill se processen gå vidare och naturligtvis många som gärna ser att jag fortsätter.

Romson vill inte gå in på varför hon inte har tillräckligt högt förtroende i partiet utan hänvisar sådana frågor till valberedningen. Kritiker i partiet har pekat på att hon har för lågt förtroende bland väljarna i olika opinionsmätningar.

TT: Tycker du att partiet har behandlat dig schysst?

– Politik är en förtroendebransch, ett förtroende som man ska arbeta varje dag för att förtjäna. Man ska ha roligt när man jobbar med politik för att känna att man kan leverera allra bäst. Jag har haft fem mycket roliga år som språkrör, säger Romson.

Hon kommer efter att de nya språkrören väljs i helgen att lämna in sin avskedsansökan som miljöminister och vice statsminister till statsminister Stefan Löfven (S).

Många felsägelser

Åsa Romson är nöjd med vad hon åstadkommit som miljöminister. Trots att hon ibland blivit hårt kritiserad, inte minst för retoriska felsägelser som att jämföra flyktingkatastrofen i Medelhavet med Auschwitz, säger hon:

– Det har varit fantastiskt roligt, arbetsamt och oerhört spännande.

Romson lyfter fram satsningar på att skydda känsliga naturområden, men framför allt klimatarbetet och det globala klimatavtalet i Paris i december.

– Det har varit en tid då Sverige tagit ledartröjan internationellt i klimatfrågan. Vi har gjort det genom att också ta ansvar för klimatet på hemmaplan, säger hon.

– Mest nöjd är jag med att ha skärpt klimatpolitiken, men också med att ha kunnat visa på att miljö, klimat och välfärd hänger ihop.