Fakta: Sveriges utsläpp

År 2014 släppte Sverige ut 54,4 miljoner ton växthusgaser från fossila bränslen. Det är en minskning med 24 procent jämfört med basåret 1990. Minskningen har accelererat sedan 2010.

Alla samhällsektorer har bidragit till de minskade utsläppen, framför allt uppvärmningen av bostäder och lokaler. Även industrins utsläpp har reducerats kraftigt.

Däremot har minskningen varit beskedlig inom transportsektorn. I dag kommer en tredjedel av de nationella utsläppen från inrikes transporter.

Källa: Naturvårdsverket.

– Sammantaget ser det bra ut och vi kommer att nå eller till och med överträffa de klimat- och energipolitiska målen till år 2020, sade hon vid en presskonferens på tisdagen.

Prognosen ingår i en särskild skrivelse som regeringen överlämnat till riksdagen.

Det stora målet fram till 2020 är en minskning av växthusgasutsläppen från fossila bränslen med 40 procent, jämfört med 1990.

Enligt den bedömning som nu görs kommer Sverige att klara av detta. År 2014 låg minskningen på 24 procent och kurvan över utsläppsminskningar har blivit allt brantare för varje år.

Mål nås med råge

Två andra mål, att andelen förnybar energi ska utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen och att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst tio procent, kommer enligt Romson att klart överträffas.

– Vi överträffar dem redan, säger hon.

Ytterligare ett mål är energianvändningen ska vara minst 20 procent effektivare till år 2020. Troligen går Sverige i hamn även här.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson anser att prognosen är ett tydligt bevis för att det inte är så svårt att få ner växthusgasutsläppen som många trott.

– Det här är en global trend som nog gäller för alla utvecklade länder. Problembilden har överdrivits. Nu bör man spänna bågen och höja ambitionerna, säger han.

"Skönmålar utvecklingen"

Axelsson är dock bekymrad över att det låga oljepriset nu medfört att folk kör mer bil igen.

– Jag tycker nog att regeringen skönmålar utvecklingen inom transportsektorn, säger han.

Vid Romsons presskonferens redovisades också SMHI:s arbete med att bygga upp nationell kunskap om klimatförändringarna.

– Vi ser att klimatförändringarna är här. Vi ser att temperaturen ökar. I norra Sverige blir det varmare mycket snabbare än i södra, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI.