Rumäniens äldsta kolgruva, Petrila i gruvregionen Jiudalen, stänger efter 156 år. Gruvan har varit i drift sedan öppnandet 1859 och den har fram tills nu varit Europas djupaste, 940 meter.

Petrila nådde höjdpunkten av sin kolproduktion år 1983 när 1,2 miljoner ton kol utvanns ur gruvan – att jämföra med förra årets produktion på 110 000 ton.

Före kommunismens fall var omkring 55 000 rumäner anställda inom gruvnäringen. I dag är de nere i cirka 6 000, men gruvarbetarna utgjorde ännu på 1990-talet en tung påtryckningsgrupp.

För boende i Jiudalen vars liv alltid förknippats med Petrilas svarta koldamm var det en sorgens dag i fredags då sista skiftet lämnade gruvan.

– Våra makthavare kanske vill fira, men för oss är det en begravning, sade Ionel Tinca som arbetat i gruvan i 40 år och som började när han var 17 år gammal.

Rumänien, som blev EU-medlem 2007, åtog sig för fyra år sedan att avsluta statssubventionerna för kolproduktionen och i stället satsa på gröna energikällor.